VVD Maasdriel: 'Gemeente levert slecht werk bij bestemmingsplannen'

MAASDRIEL • De conclusies van het rekenkameronderzoek over het aantal Maasdrielse zaken bij de Raad van State deugen niet.

De rekenkamercommissie heeft uitgezocht of het beeld klopt dat Maasdriel vaker voor de Raad van State moet verschijnen dan andere gemeenten. Dat is inderdaad zo, maar volgens de commissie ligt dat niet aan de gemeente. 

Slecht werk
De VVD verdiepte zich naar eigen zeggen in de materie en komt tot een andere conclusie. "Het afgelopen jaar is er niet één bestemmingsplan ongeschonden door de Raad van State gekomen. De gemeente levert gewoon slecht werk af", aldus Anton van Doorn. Hij stelde voor het onderwerp van de agenda te halen.

Bianca Laheij (CDA) en Bart de Leeuw (SSM) onderbraken het betoog van de VVD-er verschillende malen. Laheij: "U trekt het werk van de rekenkamercommssie in twijfel. Die commissie werkt voor ons en is onafhankelijk. U hebt uw conclusies niet voorgelegd aan de rekenkamercommissie. Tijdens de commissievergadering had u uw kritiek kunnen uiten, nu is het te laat."

De Leeuw: "Wij kunnen de uitspraken van de VVD totaal niet toetsen."

Reactie burgemeester
Ook burgemeester Henny van Kooten, portefeuillehouder, was verbaasd over de uitspraken van Van Doorn. "En dat we als gemeente slecht werk zouden leveren, daar herkennen wij ons echt niet in. Ik zou u willen uitdagen: noemt u eens een gemeente die wel veel bestemmingsplannen ongeschonden langs de Raad van State krijgt."

De VVD kreeg dan ook geen steun voor het betoog en stemde als enige tegen het voorstel om actief te werken aan een betere - volgens de rekenkamercommissie objectievere - beeldvorming van Maasdriel als het gaat om zaken bij de Raad van State.

Gebruik maken van recht
De rest van de raad schrapte overigens het onderdeel waarin de rekenkamercommissie voorstelde om burgers te wijzen erop te wijzen dat een zaak bij de Raad van State vaak in hun nadeel eindigt. "Het is ongewenst dat we de schijn wekken dat we mensen ervan willen weerhouden gebruik te maken van hun recht. AFwegingen oer de kans van slagen in procedures zijn geheel aan de burgers zelf", aldus Kees van Drunen (GroenLinks), die het voortouw nam om dit onderdeel van het voorstel te schrappen.