Verkiezingsprogramma VVD Zaltbommel

Het programma waarmee de VVD Zalbommel de verkiezingen ingaat, kiest voor het actiever betrekken van de inwoners van onze gemeente bij besluitvorming. Dat gebeurt onder meer door de uitbreiding van bevoegdheden en budget voor dorps- en wijkraden. 

Ook wil de VVD de mogelijkheden van werkgevers om seizoensarbeiders op hun eigen bedrijfsterrein te huisvesten, vergroten.

De VVD vindt alle vormen van duurzame energie nodig en vindt dat die allemaal mogelijk moeten zijn. De gemeente moet wel zijn duurzaamheidsdoelstellingen altijd afwegen tegen de belangen van de inwoners. 

Tot slot komt de VVD met een fietsplan dat van Zaltbommel de veiligste fietsgemeente van Nederland moet maken.

Benieuwd naar de hele tekst van het verkiezingsprogramma? Klik dan op de bijlage hieronder.