Werkbezoek Top 3 bij brandweer in Nederhemert

Dinsdag 16 januari bracht de top 3 van de VVD lijst een werkbezoek aan de brandweer in Nederhemert. Danielle van der Wiele, Willemien van Gog - Van Genderen en Isabel Plessius woonden de training bij van de 18 enthousiaste vrijwilligers daarvan. Die oefenen iedere dinsdagavond fanatiek. Daarnaast neemt het korps ieder jaar deel aan diverse wedstrijden.

Brandweer Nederhemert is een van de zes posten van de Brandweer Cluster Bommelerwaard.

Nederhemert heeft als verzorgingsgebied de kernen Nederhemert-Noord en Zuid, Aalst, Delwijnen, Wellseind en Bern.

Maar Leonard van Bruchem, groepschef van het korps Nederhemert, en Lean Remmerde, teamleider brandweer Bommelerwaard en tevens werkzaam bij Veiligheidsregio Gelderland Zuid, geven aan dat het korps dat het snelste ter plaatste kan zijn, altijd uitrukt en men dus niet kijkt naar de zogenoemde grensgebieden. Ook geven zij aan dat het in de brandweerorganisatie belangrijk is om de ‘couleur locale’ te behouden, waarmee wordt verwezen naar de sterke band die de kernen met hun korpsen hebben. Hierbij is voldoende werkgelegenheid in de kernen essentieel om 24 uur per dag voldoende mankracht te hebben.

Jeroen Oomen, een van de bevelvoerders van het korps Nederhemert en tevens werkzaam bij Veiligheidsregio Gelderland Zuid, verzorgde voor de vrijwilligers en onze drie kandidaten een presentatie over bewustwording van terrorismegevolgbestrijding.

Deze avond stond de training vooral in het teken van bewustwording, het doel was awareness te ontwikkelen, kennis te delen,  het handelingsperspectief met elkaar te bespreken en de weerbaarheid te vergroten.

Het was een leerzame avond. het was ontzettend goed om te zien hoe het team vol enthousiasme en met veel kennis in de groep staat voor professionele aanpak.

Heren, bedankt voor de openheid en jullie inzet van de afgelopen jaren en het geeft ons een veilig gevoel dat de brandweerkorpsen van de Bommelerwaard altijd gereed staan.

Hartelijk dank!