Commentaar

In 2017 is er maar liefst 221 miljoen aan afgepakt crimineel vermogen in de schatkist terecht gekomen. Ik vind het een goede zaak dat het afgepakte voordeel uit criminele praktijken zoals het OM stelt, gebruikt wordt voor slachtoffers. Daarom pleit ik ervoor dat een deel van dit geld gebruikt wordt in een fonds waarmee de opruimingskosten van drugsafval worden bekostigd. Er zijn meer slachtoffers van criminele praktijken dan je op het eerste gezicht zou denken. Nu hebben onschuldige inwoners, boeren en buitenlui, weg- en waterbeheerders zoals gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen en natuurbeherende organisaties namelijk telkens met tienduizenden euro’s aan opruimingskosten voor drugsafval te maken, kosten die op de eigenaar van de grond worden verhaald. De @VVDZaltbommel verwacht dat er steeds meer criminaliteit verschuift van het zuiden naar het rivierengebied en wil daarom maatregelen op het gebied van ANPR camera’s die kentekens scannen om anonieme criminaliteit te ontmoedigen.De afgelopen maanden waren diverse plaatsen in de Bommelerwaard getroffen door drugsdumping. Ik vind dat er landelijk beleid moet komen om het geplukt geld in te zetten voor onschuldige slachtoffers die getroffen worden door het dumpen van drugsafval. Na de Raad van State (2014) vond nu ook de Rechtbank in Den Bosch (2017) dat deze kosten niet aan onschuldigen toegerekend kunnen worden. Ik vind dat het tijd wordt dat de vervuiler echt zelf betaalt en geplukt geld gebruikt wordt om de criminele schade bij slachtoffers te vergoeden.

Geschreven door Mieke Smits - Van den Brand, plek 4, lijst VVD Zaltbommel en burgerlid van het Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland.