Veiligheid dijk Gameren gaat voor

Willemien van Gog-van Genderen, onze nr. 2 op de lijst, was op woensdag 24 januari aanwezig bij de derde informatieavond die Waterschap Rivierenland hield over de dijkversterking in haar woonplaats Gameren. 

De nieuwe Waaldijk werd na het hoge water in 1995 in allerijl aangelegd. Bij een soort APK-keuring bleek dat de dijk niet meer voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen. Het Waterschap, dat verantwoordelijk is voor de veiligheid van de dijken, wil in 2019 de dijk tussen de bulldozer en ‘t Oude Mestershuis verbeteren. Bij de eerste informatie avond vorig jaar, werden veel vragen gesteld over waarom de nieuwe dijk nu al weer versterkt moet worden. Deze laatste avond werden de 40 aanwezigen bijgepraat over de innovatieve wijze waarop de dijkverbetering zal worden uitgevoerd. Natuurlijk zullen de werkzaamheden overlast opleveren, maar zodra die klaar zijn, zal er weinig aan het landschap zijn veranderd. De dijk zelf is dan echter veel steviger. Daarnaast wordt ook een ingenieus systeem aangelegd waarmee het waterschap op afstand de conditie van de dijk voortdurend kan monitoren. Het viel Willemien op dat de aanwezigen in het Slotse Hofke deze avond vooral veel vragen over de veiligheid hadden. 

Tijdens de werkzaamheden, die in het voorjaar van 2019 starten, zullen gebruikers van de dijk wel wat overlast ervaren. Het fietspad over de nieuwe dijk is dan afgesloten. Fietsers zullen dan, net zoals vóór 1995, over de oude Waalbandijk moeten rijden.

Het ontwerp-projectplan ligt binnenkort ter inzage.

Wie meer informatie wil over de technische details, kan hier meer erover lezen.