Schade die mensen ondervinden door het dumpen van drugsafval verhalen op criminelen

Door Foort van Oosten

Sinds enkele jaren ben ik woordvoerder op dit terrein en pleit ik voor het ‘pakken waar het pijn doet’. Een crimineel heeft maar één doel en dat is geld verdienen. Pakken we dat af dan heeft hij of zij geen reden meer om criminele activiteiten te plegen. 

Het dumpen van drugsafval is al jaren een groot probleem. In 2016 heb ik daar al aandacht voor gevraagd en de minister gevraagd hoe hij deze problematiek de kop in denkt te drukken. Nu al wordt de schade waar mogelijk verhaald op de daders, maar in mijn ogen is dat niet genoeg. Het produceren van (hard) drugs valt onder ondermijning, dus kan ook het vermogen van de daders afgepakt worden. Ik ben met u van mening dat waar mogelijk dit opgehaalde geld vervolgens besteed moet worden aan het verder oppakken en vervolgen van criminelen. Onlangs heeft het Openbaar Ministerie (OM) een afgepakte ‘drugsboot’ geschonken aan het Scheepvaart en Transportcollege in Rotterdam. Het OM wil deze methode vaker toepassen en zou dus ook geldig kunnen zijn voor de schade die mensen ondervinden door het dumpen van drugsafval.