Canvassen in Zaltbommel

Bij de VVD is canvassen sinds 2009 een vast onderdeel van campagnevoeren: Het deur aan deur bij mensen aanbellen om met hen in gesprek te gaan over zaken die spelen in hun gemeente.

Afgelopen week gingen Danielle en Isabel voor het eerste samen canvassen. Aan inwoners van de Vergt in Zaltbommel werd de vraag voorgelegd wat zij zouden veranderen als ze voor één dag de burgemeester van Zaltbommel zouden zijn.

Ondanks dat het al vroeg donker was, en erg koud, reageerden veel bewoners van de Vergt op hun bellen aan de deur en veel van hen namen de tijd voor een kort gesprek met onze lijsttrekker en onze nummer 3; behalve de mevrouw die zei geen zin te hebben in een praatje, hoewel ze de vraag die gesteld werd, wel heel leuk vond.

Wat Danielle en Isabel opviel, was dat veel mensen aangaven dat het tegenwoordig prettig wonen is in De Vergt en dat de mensen zich er over het algemeen veilig voelen. Tevredenheid was er ook over de manier waarop de wijk de afgelopen jaren is vernieuwd. In verschillende straten zijn de stoepen opgeknapt en is meer groen aangelegd. Veel mensen gaven in eerste instantie dan ook aan geen idee te hebben wat ze als burgemeester voor een dag zouden veranderen aan hun wijk.

Natuurlijk bleek na enig doorvragen dat er best nog wensen leven. Vooral kwam de wens naar voren dat het nieuwe zwembad er nu snel moet komen. Ook begonnen meerdere mensen over het tekort aan speeltuinen voor kinderen. De speeltuinen die er zijn, zijn volgens deze mensen verouderd. Ook wordt in de wijk overlast ervaren van katten die poepen in tuinen. Sommige mensen spraken de wens uit voor meer cultuur en evenementen in de binnenstad. Een mevrouw vond dat ze heel lang moest wachten op een invalidenparkeerplaats bij haar huis. Dat zijn allemaal punten waar de kandidaat-raadsleden straks wellicht iets aan kunnen doen. Danielle en Isabel hebben beiden het gevoel dat de gesprekken hun veel hebben opgeleverd. ‘Hier gaan we ook na de verkiezingen mee door’, zeggen de dames in koor.

Eén ontmoeting staat hun in het bijzonder bij: die met een Jehova-getuige. Dat gesprek ging over veel minder aardse zaken, maar over geloven in iets. Bij hem draait het om de nieuwe wereld vanuit God, bij de VVD over de wereld van de politiek. Danielle: “Het is mooi om te zien dat, ook al is de context anders, je tegen dezelfde dingen kunt aanlopen en dat je je tevens kunt verbinden in het samen oppakken van zaken!”