Uitnodiging VVD Zaltbommel

De huisvesting van buitenlandse – veelal Oost-Europese – arbeidsmigranten in Zaltbommel is op donderdag 8 maart onderwerp van een huiskamersessie van de VVD. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Het adres van kwekerij Het Hoog Bos is Hogeweg 4a te Nieuwaal. Aanleiding voor de bijeenkomst is onder meer de onrust die vorig jaar ontstond over plannen voor een zogenoemd ‘Polenhotel’ bij Zuilichem. 

De huiskamersessies zijn een nieuw middel van de Zaltbommelse VVD om op een laagdrempelige manier te peilen wat er in de gemeente Zaltbommel leeft en om kennis te nemen van ideeën uit de samenleving. De bijeenkomsten vinden soms plaats bij (kandidaats)raadsleden thuis en soms in andere gemakkelijk toegankelijke locaties. Tijdens de bijeenkomsten kunnen zowel genodigde betrokkenen en deskundigen spreken als belangstellende buurtbewoners. Op 20 februari vond de eerste huiskamerbijeenkomst plaats, over wonen in het buitengebied. De komende weken zal de VVD nog huiskamersessies organiseren over de binnenstad, over versteende wijken, over dorps- en wijkraden en over de zorg.


De bijeenkomst over de arbeidsmigranten houdt de VVD op orchideeënkwekerij Het Hoog Bos in Nieuwaal. Kwekerij Het Hoog Bos is eigendom van VVD-kandidaatraadslid Gerrit van Wijk. Tijdens de bijeenkomst zal behalve Van Wijk ook Peter Baltus, projectleider Arbeid en Werkgeverschap bij de LTO, spreken. Daarnaast voeren onder anderen de VVD-kandidaten Willemien van Gog-van Genderen en Mieke Smits-van den Brand het woord.

Het werken met arbeidsmigranten op zijn kwekerij is voor Van Wijk pure noodzaak. ,,Iedereen die hier wil werken, is welkom, maar er zijn in de buurt gewoon niet genoeg mensen die dat willen.’’ Volgens van Wijk worden alle medewerkers, ook de buitenlanders, volgens de cao betaald. 

De VVD Zaltbommel wil dat de gemeente het gemakkelijker maakt voor werkgevers om buitenlandse arbeiders die korter dan drie maanden in Nederland blijven, op eigen terrein te huisvesten. Dat is ook een wens van veel lokale tuinders. “Door de arbeidsmigranten op eigen terrein te huisvesten, ontstaat binding van tuinders met werknemers en krijg je sociale controle. Dat is belangrijk om overlast te voorkomen”, aldus Van Wijk.

Arbeidsmigranten die langer dan drie maanden blijven, dienen zich in te schrijven voor een huurwoning. Hierbij wil de VVD als uitgangspunt hanteren dat arbeidsmigranten bij de toewijzing daarvan geen speciale voorrang krijgen op anderen.