Eenzaamheid

Mensen die te maken hebben met armoede, langdurige ziekte of ouderdom, hebben daardoor vaak minder kansen om andere mensen te ontmoeten. Eenzaamheid kan alleen bestreden worden op de plek waar mensen wonen. Dorpsraden krijgen met verenigingen de opdracht projecten te bedenken en uit te voeren om onvrijwillige eenzaamheid terug te dringen.