Onderwijs

De VVD vindt dat de gemeente meer werk moet maken van haar andere kerntaak in het onderwijs, de controle op handhaving van de leerplichtwet. De gemeente moet samenwerken met middelbare scholen om schooluitval tegen te gaan en te voorkomen dat leerlingen de arbeidsmarkt betreden zonder startkwalificatie.