Wonen

De VVD wil dat de gemeente bij woningnieuwbouw inspeelt op de veranderingen die zich in de vraag naar woonruimte voordoet. Om daaraan te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat de gemeente snel en flexibel reageert op plannen en ideeën van (toekomstige) inwoners. De gemeente moet niet talmen met de daarvoor noodzakelijke planwijzigingen en bouwprocedures, maar die zo snel mogelijk uitvoeren. De gemeente moet de woningcoöperatie, private investeerders en ontwikkelaars motiveren en verleiden om hieraan deel te nemen. Door het ontwikkelen en realiseren van woningen waaraan behoefte is, ontstaat bovendien beweging op de arbeidsmarkt. Sociale huurwoningen komen eerder beschikbaar voor mensen die die nodig hebben en datzelfde geldt voor betaalbare eengezinswoningen.