Modern fietsbeleid

Fietsen is populairder dan ooit. De tijd dat er alleen keuze was tussen een kinder -, dames - of herenfiets ligt achter ons. Fietsen met bijvoorbeeld manden voorop en fietsen met aanhangers en bakfietsen nemen meer ruimte in dan de traditionele stadsfiets. Elektrische fietsen gaan meestal harder dan gewone fietsen. 

Bestaande fietspaden en fietsenstallingen in de gemeente lopen achter op die ontwikkelingen. De VVD wil daarom in de komende raadsperiode investeren in betere voorzieningen voor fietsers. Fietsen in de gemeente moet daarmee veiliger worden. Samen met relevante partners, ouders en dorps - en wijkraden wil de VVD een veilige fietsomgeving creëren in de stad, in de dorpen en buiten de bebouwde kom. 

Zo moeten fietspaden zoveel mogelijk worden gescheiden van de rijbaan voor snelverkeer. De paden moeten breder worden dan wat tot nu toe gebruikelijk is, niet alleen vanwege de grotere fietsen, maar ook omdat er voldoende ruimte moet zijn voor alle soorten fietsers met verschillende snelheden om elkaar veilig in te halen. Daarnaast komen er meer schoolzones en veilige oversteekplaatsen. 

In de overdekte fietsenstalling bij het NS - station en bij de carpoolplaats bij de Esso is extra ruimte nodig; voor méér fietsen en voor grotere fietsen. Permanent cameratoezicht moet de stallingen veiliger maken. Op plekken in de gemeente waar veel fietsen worden geplaatst, komen oplaadpunten voor elektrische fietsen. 

Onze ambitie is dat Zaltbommel de veiligste fietsgemeente van Nederland te maken.