Werk voor iedereen

De gemeente is verantwoordelijke voor een goed werkende arbeidsmarkt. Daarvoor is samenwerking met plaatselijke werkgevers van belang. De nadruk van het gemeentelijke beleid ligt op het aan werk helpen en houden van mensen die door een ziekte of handicap moeilijk aan het werk komen. De VVD is van mening dat mensen die kunnen werken, ook moeten werken. De gemeente spreekt werkgevers die onvoldoende mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, hierop aan. 

In de gemeente Zaltbommel hebben relatief veel laagopgeleide mensen geen werk. De gemeente moet van de VVD meer druk uitoefenen om zo veel mogelijk van deze mensen het in de gemeente beschikbare, vaak ongeschoold werk, te laten verrichten. De gemeente mag hierbij het middel van korten op uitkeringen inzetten. Onder meer de ontwikkelingen in de recreatie - en vrijetijdssector bieden kansen op nieuwe banen voor laagopgeleiden. 

Aan de andere kant moet de gemeente eraan bijdragen dat er voor laagopgeleide werklozen voldoende kansen zijn om laagdrempelige (praktijk)opleidingen te volgen. Tot slot kan de gemeente eisen stellen aan haar toeleveranciers en in aanbestedingen over het in dienst hebben van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.