Duurzame energie

De gemeente Zaltbommel heeft in de afgelopen raadsperiode vastgelegd dat in 2020 16% van het totale energieverbruik in de gemeente uit duurzame energie moet bestaan. Er is nog veel nodig om die doelstelling te behalen. De VVD vindt dat geen enkele vorm van duurzame energie - winning daarvoor op voorhand mag worden uitgesloten. Alleen de inzet van meerdere duurzame energiebronnen kan tot een betrouwbare energieleverantie leiden. Zon, wind en monomestvergisting bij boerderijen zijn, wat de VVD betreft, allemaal mogelijk en nodig. Particuliere initiatieven zijn daarbij noodzakelijk. Bij het afgeven van vergunningen daarvoor, moet de gemeente iedere keer een goede afweging maken tussen het behalen van de vastgelegde duurzaamheidsdoelstelling en andere belangen van de bevolking. Dit betekent dat de gemeente samen met initiatiefnemers moet optrekken om tot oplossingen te komen met een zo groot mogelijk draagvlak bij de bevolking.