Regenwater-overlast

De Bommelerwaard is omringd door water en ligt bijna geheel onder de waterspiegel van de rivieren; als de dijken doorbreken, loopt de Bommelerwaard, met de gemeente Zaltbommel, als een badkuip vol water; water dat er dan niet meer vanzelf uitgaat, maar moet worden weggepompt. 

De dijken zijn voorlopig stevig genoeg. De afvoer van regenwater is echter een groeiend probleem. Neerslag komt steeds meer in hevige pieken. Wij willen droge voeten houden. Er zijn dus maatregelen nodig om natte voeten (en erger) te voorkomen. Logische oplossingen zijn de aanleg van tijdelijke bekkens voor wateropvang, meer groen in plaats van meer stenen in woonwijken en het ontkoppelen van de regenwaterafvoer via het riool. Het gemeentelijk rioleringsplan 2017 - 2021 gaat uit van het realiseren van een basis niveau. Het plan bevat overzichten wat in welk jaar wordt aangepakt. De VVD wil dat deze plannen op tijd, binnen budget en volledig worden gerealiseerd.