Mantelzorg

Mensen die langdurig ziek of hulpbehoevend zijn, hebben vaak te maken met meerdere hulp en uitkeringsinstanties, zoals de gemeente (WMO), de zorgverzekering en verstrekkers van uitkeringen. Dat maakt het voor hen ingewikkeld de juiste zorg, hulp en ondersteuning te vragen en te krijgen. Mensen kunnen daardoor verdwalen in bureaucratie. De VVD vindt dat de gemeente die mensen, en hun mantelzorgers, moet helpen daar een weg in te vinden. De VVD gaat voor verbetering van de ondersteuning van hulpbehoevenden, waarbij de snelheid van handelen door de gemeente en de kwaliteit prioriteit hebben.