Ruimte voor Initiatief

Initiatiefnemers van maatschappelijke voorzieningen zoals een hospice en projecten om eenzaamheid te bestrijden, moeten nu veel te lang wachten op besluiten van de gemeente voordat zij hun plannen kunnen uitvoeren. De VVD verwacht dat dergelijke initiatieven van de gemeente juist de ruimte krijgen, dat administratieve belemmeringen snel worden weggenomen en dat het niet jaren hoeft te duren voordat iets van de grond kan komen. De VVD ziet daarbij een duidelijke scheiding in rol en verantwoordelijkheid van gemeente en van initiatiefnemers. De gemeente maakt uitvoering van een plan bestuurlijk mogelijk. De verantwoordelijkheid voor het financieel en organisatorisch slagen ervan ligt volledig bij de initiatief nemers.