Veiligheid door optreden

Het tegengaan van criminaliteit en overlast vraagt om alertheid, van burgermeester tot burger en om zichtbaar aanwezige politie. Daarom wil de VVD dat de gemeente en de politie doorgaan met het beleid dat zij de afgelopen jaren samen hebben ingezet. Dat beleid is repressief als het moet en preventief als het kan. Zowel bij criminaliteit als bij overlast hanteert de VVD als uitgangspunt dat de overheid pal moet staan voor slachtoffers en de benadeelden en dat criminelen en overlastgevers worden aangepakt. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers. 


De burgermeester is verantwoordelijk voor de veiligheid en de openbare orde in de gemeente. Om die te handhaven, heeft hij verregaande wettelijke bevoegdheden. De VVD vindt dat hij maximaal van deze bevoegdheden gebruik kan en moet maken om de veiligheid van inwoners te waarborgen. De burgemeester moet zijn bevoegdheden kunnen inzetten wanneer hij dat nodig vindt, en hoeft daarvoor niet iedere keer vooraf toestemming te vragen aan de gemeenteraad. Uiteraard legt hij wel over het gevoerde beleid achteraf verantwoording af .