Cameratoezicht

De VVD ziet graag meer blauw op straat. Omdat dit niet altijd mogelijk is, is cameratoezicht voor de VVD in veel gevallen een aanvaardbaar alternatief. Daarvan gaat een preventieve werking uit en camerabeelden kunnen worden gebruikt bij de opsporing. Meer dan nu gebeurt, kunnen camera’s worden ingezet om de veiligheid te vergroten. Op een aantal plaats en moeten er structureel camera’s worden neergezet, op andere plaatsen kan volstaan worden met kortdurend cameratoezicht.