Veilig verkeer

In de gemeente Zaltbommel vinden relatief meer verkeersongevallen plaats dan in de rest van Nederland. De VVD wil het liefst dat er geen verkeersongelukken gebeuren. Een realistisch streven is om het aantal ongelukken in de komende raadsperiode te halveren. Wij vinden dat daarvoor voldoende geld beschikbaar moet zijn. De gemeente moet actief reageren als blijkt dat op een bepaalde plek vaker ongelukken gebeuren; zonodig moet daartoe actief gezocht worden naar samenwerking met de provincie. Meldingen van inwoners over gevaarlijke verkeerssituaties moet de gemeente serieus gaan nemen. Zo is meermaals aan de gemeente gemeld, onder meer door de wijkraad, dat de situatie bij winkelcentrum De Portage bij De Waluwe gevaarlijk is: al het doorgaande verkeer, dus ook ļ¬etsers, wordt daar over een drukke, slecht verlichte parkeerplaats geleid. Onder de verkeersdeelnemers daar bevinden zich ook nog eens veel schoolgaande kinderen. De VVD verwacht dat de gemeente op deze plek zo snel mogelijk maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te verbeteren.