Gemeentebelasting

De VVD staat voor een betrouwbare financiële huishouding. Het is belangrijk om financiën inzichtelijk en op orde te hebben. Alleen dan heb je als gemeente de vrijheid om je eigen keuzes te maken. Financiën zijn voor ons ook een belangrijk argument bij het maken van keuzes over gemeentelijk beleid. Zo willen wij alleen geld uitgeven dat we hebben ontvangen. Gemeentelijk financieel beleid wordt gevoerd op basis van heldere en zakelijke uitgangspunten. Zinnig en zuinig dus. We houden graag de hand aan de knop met begrijpelijke financiële - en voortgangsrapportages. Doorlopend is in beeld of ingezet beleid ook zinvol en noodzakelijk is voor de gemeente Zaltbommel en daar kan dan snel op worden gereageerd.

De belastingen waarop de gemeente Zaltbommel invloed heeft zijn en blijven zo laag als mogelijk. De OZB en de rioolrechten stijgen momenteel alleen op basis van de inflatie en dat wil de VVD graag zo houden. Huiseigenaren met een eigen woning in Zaltbommel betalen weliswaar minder OZB dan het landelijke gemiddelde maar in onze buurgemeenten ligt dat bedrag nog lager. 

De gemeentelijke lasten voor huiseigenaren bestaan uit OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De totale gemiddelde gemeentelijke lasten in de gemeente Zaltbommel bedragen in 2017 780 euro. Dat is minder dan het gemiddelde van onze omliggende gemeenten en dat willen we zo houden.