Gemeentelijke herindeling

Een fusie met buurgemeente Maasdriel is voor de VVD geen doel op zich. Elke keuze om samen te werken of om samen te gaan wordt ingegeven door het te behalen financiële resultaat van die samenwerking of fusie en de (efficiency) voordelen die die voor de inwoners kan hebben. Wat krijgen we terug voor de investering die we in een samenwerking of fusie doen? Dat kan een geldelijk voordeel zijn maar ook betere bereikbaarheid, behoud van een goede loketfunctie en adequate hulpverlening in het sociaal domein. 

Om projecten uit te voeren die voor een gemeente te groot, te complex of te kapitaalintensief zijn, is het ook mogelijk om gebruik te maken van speciale rechtsvorm voor gemeentelijke samenwerking. Dit wordt een gemeenschappelijke regeling (GR) genoemd. De gemeente neemt momenteel deel in tien gemeenschappelijke regelingen. De AVRI is daar een voorbeeld van. 

Ook de gemeenschappelijke regeling zien wij als middel en niet als een doel. Een GR als alternatief voor een fusie vinden wij onwenselijk. Een GR betekent immers minder directe zeggenschap en moet daarom alleen worden ingezet als het niet anders kan. Als een GR noodzakelijk blijkt te zijn, dan zorgt het college van Burgemeester en Wethouders ervoor dat er voldoende gemeentelijke controle mogelijk is én blijft.