Liberaal Kompas

Het liberale kompas

Voor de VVD is het liberale gedachtengoed leidend voor het beoordelen van maatschappelijke problemen en maken van keuzes. Het is goed om dat gedachtengoed kort samen te vatten.

1. Het individu en de vrije omgang tussen mensen staan voorop. De VVD gelooft in de kracht van het individu.

2. De staat zorgt ervoor dat de burgers vrij met elkaar kunnen verkeren door de algemene veiligheid te beschermen. Veiligheid is voor de VVD de eerste prioriteit.

3. De staat draagt zorg voor een vrije markteconomie. De VVD geeft ruimte aan ondernemingszin.

4. Verantwoordelijkheden horen op de juiste plaats, dat geldt voor staatsorganen en burgers. De VVD is voor bestuurlijke helderheid en tegen onterechte afwenteling.

5. De gemeenschap draagt er zorg voor dat niemand zijns ondanks in vernederende armoede hoeft te leven en dat ieder zich vrij kan ontwikkelen. De VVD is sociaal.

6. De burger moet zich vertegenwoordigd weten in de organen van de staat. Het moet helder zijn wie hij ter verantwoording kan roepen. Voor de VVD is de burger de baas.

7. Vertrouwen is de basis voor goed bestuur. Wie dat beschaamt moet weg. De VVD staat voor een betrouwbare staat.

8. Het individu kan niet bestaan zonder vrijheidsrechten. De staat garandeert deze en komt op voor de burger zodra ze worden geschonden. Het gaat de VVD om de vrijheid!